Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 236
Số lượng câu trả lời 237
Điểm GP 11
Điểm SP 189

Người theo dõi (69)

 thanh thùy
KIM NAM JOON
Min Suga
le nhat

Đang theo dõi (16)