Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

lê bảo ngọc

Tìm x, biết:

a) \(\dfrac{11}{13}-\left(\dfrac{5}{42}-x\right)=-\left(\dfrac{15}{28}-\dfrac{11}{13}\right)\)

b) \(2x.\left(x-\dfrac{1}{7}\right)=0\)

c) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}:x=\dfrac{2}{5}\)

thám tử
7 tháng 10 2017 lúc 19:55

a. \(\dfrac{11}{13}-\left(\dfrac{5}{42}-x\right)=-\left(\dfrac{15}{28}-\dfrac{11}{13}\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{11}{13}-\left(\dfrac{5}{42}-x\right)=-\left(\dfrac{-113}{364}\right)=\dfrac{113}{364}\)

\(\Rightarrow\left(\dfrac{5}{42}-x\right)=\dfrac{11}{13}-\dfrac{113}{364}\)

\(\Rightarrow\left(\dfrac{5}{42}-x\right)=\dfrac{15}{28}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{5}{42}-\dfrac{15}{28}=\dfrac{-5}{12}\)

Vậy..............

b. \(2x.\left(x-\dfrac{1}{7}\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}2x=0\\x-\dfrac{1}{7}=0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=\dfrac{-1}{7}\end{matrix}\right.\)

Vậy............

c. \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}:x=\dfrac{2}{5}\)

\(\Rightarrow\dfrac{1}{4}:x=\dfrac{2}{5}-\dfrac{3}{4}\)

\(\Rightarrow\dfrac{1}{4}:x=\dfrac{-7}{20}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{1}{4}:\dfrac{-7}{20}=\dfrac{-5}{7}\)

Vậy...........

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Shine Anna
Xem chi tiết
bui cong thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Viên Viên
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Trâm Trương
Xem chi tiết
Sung Kyung Lee
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Hoa
Xem chi tiết
nguyen hoang phuong anh
Xem chi tiết