Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Nguyễn Thị Phương Hoa

\(Chobaitoansau:\)

\(M=\dfrac{75-\dfrac{6}{13}+\dfrac{3}{17}-\dfrac{3}{19}}{257-\dfrac{22}{13}+\dfrac{11}{17}-\dfrac{11}{19}}\)

\(2N=\dfrac{1,1+0,19-1,32}{2,06+0,54}-\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\right):2\)

\(P=\left(5\dfrac{7}{8}-2\dfrac{1}{4}-0,5\right):2\dfrac{23}{26}\)

a, Tính M, P

b, Tìm x∈ Z, biết N < x < P


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Giang
Xem chi tiết
England
Xem chi tiết
Cô bé áo xanh
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết
Jerry Yến
Xem chi tiết
Đoàn Phương Linh
Xem chi tiết
lê bảo ngọc
Xem chi tiết
Ái Ngân
Xem chi tiết
Trâm Trương
Xem chi tiết