Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 1236
Điểm GP 165
Điểm SP 1678

Người theo dõi (270)

Phạm Quang Thanh
huong vu
Jeon Jungkook

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian