Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Trang Nhung

A= \(\dfrac{-5}{13}\) x \(\dfrac{-4}{13}\) x \(\dfrac{-3}{13}\) x......x \(\dfrac{4}{13}\) x \(\dfrac{5}{13}\)

 Mashiro Shiina
13 tháng 7 2017 lúc 18:06

\(A.\dfrac{-5}{13}.\dfrac{-4}{13}.\dfrac{-3}{13}.....\dfrac{4}{13}.\dfrac{5}{13}\)

\(A=\dfrac{-5.-4.-3.-2.-1.0.1.2.3.4}{13^{10}}\)

\(A=\dfrac{0}{13^{10}}=0\)

Bình luận (0)
Hoàng Quốc Huy
13 tháng 7 2017 lúc 17:44

\(A=\dfrac{-5}{13}\cdot\dfrac{-4}{13}\cdot\dfrac{-3}{13}\cdot...\cdot\dfrac{4}{13}\cdot\dfrac{5}{13}\)

\(A=\dfrac{\left(-5\cdot5\right)\cdot\left(-4\cdot4\right)\cdot...\cdot\left(-1\cdot1\right)\cdot0}{13\cdot13\cdot13\cdot...\cdot13}\)

\(A=\dfrac{0}{13\cdot13\cdot13\cdot...\cdot13}\)

\(A=0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê bảo ngọc
Xem chi tiết
Cà Ngọc Thu
Xem chi tiết
Trần Bảo Hân
Xem chi tiết
Nhi
Xem chi tiết
Trang Nguyễn Thu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Hoa
Xem chi tiết
nữ thám tử nổi tiếng
Xem chi tiết
Cherry Trần
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết