Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 104
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (25)

Nguyễn Hà Anh
Tuyen
kinamoto yukiko
Ran Mouri
Mikawa Ai

Đang theo dõi (97)

kinamoto yukiko
phạm khánh linh
KAITO KID
Diệp Ẩn
Hattori Heiji