Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

bùi lê vy

Tìm x e Q:

\(\dfrac{x-11}{189}\) -\(\dfrac{x-12}{188}\)= \(\dfrac{x-13}{187}\) +1

Nguyễn Lê Phước Thịnh
12 tháng 7 2022 lúc 22:41

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{x-11}{189}-1\right)-\left(\dfrac{x-12}{188}-1\right)=\dfrac{x-13}{187}-1\)

=>x-200=0

hay x=200

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê bảo ngọc
Xem chi tiết
ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Linh
Xem chi tiết
Trang Nhung
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Hoa
Xem chi tiết
Nhi
Xem chi tiết
nguyen hoang phuong anh
Xem chi tiết
Shine Anna
Xem chi tiết
Nhi
Xem chi tiết