tran trong

Thử tài hiểu biết: Em hãy kể tên các tổ chức quốc tế Việt Nam là thành viên.

loading...

Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
2 tháng 4 lúc 21:58

Các tổ chức quốc tế mà trong đó Việt Nam là thành viên:

- Liên Hợp Quốc (United Nations - UN) : ngày 20 tháng 9 năm 1977.

- ASEAN - Association of South East Asian Nations (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) : ngày 28 tháng 7 năm 1995

- WTO - World Trade Organization(Tổ chức Thương mại Thế giới) : ngày 11 tháng 1 năm 2007

- APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) : năm 1998

- IPU - Inter-Parliamentary Union (Liên minh các quốc gia Trong Quốc Hội) : năm 1979

- ASEM - The Asia-Europe Meeting (Diễn đàn Hợp tác Á - Âu) : năm 1996

- IAEA -  International Atomic Energy Agency (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) : năm 1978

- WEF - World Economic Forum (Diễn đàn Kinh tế Thế giới) : năm 1989

- OIF - Organisation internationale de la Francophonie (Tổ chức Quân đội Dân sự Quốc tế) : năm 2008

- ITU -  International Telecommunication Union (Liên Hiệp Viễn Thông Quốc tế) : năm 1976 

- FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Nông lâm thực phẩm Liên Hợp Quốc) : năm 1979

- WHO - World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) : năm 1951

- UNESCO -  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc) : năm 1951

- IMO - International Maritime Organization (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) : năm 1990

- WIPO - World Intellectual Property Organization (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới) : năm 1976

- UNIDO - United Nations Industrial Development Organization (Tổ chức Công nghiệp và Phát triển Liên Hợp Quốc) : năm 1976

- ILO - International Labour Organization (Tổ chức Lao động Quốc tế) : năm 1992

- GEF - Global Environment Facility (Quỹ Môi trường Toàn cầu) : năm 1994

- ADB - African Development Bank (Ngân hàng Phát triển Châu Á) : năm 1966

- IFC - International Finance Centre (Tổ chức Tài chính Quốc tế) : năm 1956

- IMF - International Monetary Fund (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) : năm 1956

- ICJ - International Joint Commission (Tòa án Quốc tế) : năm 1977

- WB - World Bank(Ngân hàng Thế giới) : năm 1950 

- NAM - ...(Phong trào Ba Năm Mươi) : năm 1976

- OPEC - Organization of Petroleum Exporting Countries (Tổ chức Các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ) : năm 2018

- ICAO - International Civil Aviation Organization (Tổ chức Hàng không Dân dụ) : năm 1977

- INTERPOL -  International Criminal Police Organization (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) : năm 1991

- WMO- World Meteorological Organization (Tổ chức Khí tượng Thế giới) : năm 1976

- UNCTAD - (Hội Nghị Liên hợp về Thương mại và Phát triển) : năm 1979

- BIS - Bank for International Settlements (Ngân hàng Dân tộc Thế giới): năm 1994

- UNFPA - United Nation Fund Population Agency(Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc) : năm 1978

- ISO - International Organization for Standardization (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế) : năm 1976

- UNWTO - World Tourism Organization (Tổ chức Du lịch Thế giới) : năm 1976

- CTBTO - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (Tổ chức Đảm bảo Kiểm soát Sự thử Hạt nhân Toàn diện) : năm 2000

- ACP (Nhóm các Quốc gia châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương) : năm 1999

- ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Hiệp hội Internet cho các Tên Miền và Số) : năm 2014

- ISOPE (Tổ chức Kỹ thuật và Khoa học Công nghệ Dầu khí và Đại dương) : năm 2006

- IBRD (Tổ chức Tín dụng Phát triển Quốc tế) : năm 1950

- CICA (Hội nghị Hợp tác Châu Á) : năm 2014

- WCO (Tổ chức Hải quan Thế giới) : năm 1992

- EAS (Hội nghị Cấp cao Đông Á) : năm 2005

- OIV (Tổ chức Nho và Rượu Vang Thế giới) : năm 2001

- CITES (Hợp đồng về Thương mại Quốc tế các Loài Động và Thực vật Nguy cấp) : năm 1994

- UNIDROIT (Viện nghiên cứu và Phát triển Pháp luật Quốc tế) : năm 1998 

And stuff ....

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
2 tháng 4 lúc 16:12

Việt Nam hiện tại là thành viên của 63 tổ chức quốc tế. Chẳng hạn một số tổ chức sau:

- APEC.

- ASEM.

- Liên hợp quốc.

- ASEAN.

- WTO.

- UNESCO.

- ...

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Huy
2 tháng 4 lúc 17:00

Các tổ chức quốc tế là:

- APEC.

- ASEM.

- Liên hợp quốc.

- ASEAN.

 - WTO.

- UNESCO

- ...

Bình luận (0)
Tài khoản đã bị khóa!!!
2 tháng 4 lúc 18:06

 -Tổ chức Quốc tế mà VN là thvien 

- Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) (1996).

- Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương (APEC) (1998). 

-Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) (2006).

-Affcup

-ASEAN (1995).

- ...

Bình luận (0)
Pham Anhv
2 tháng 4 lúc 18:30

- Một sô tổ chức quốc tế trong đó Việt Nam là thành viên gồm :

+ASEAN

+IOM

+WHO

+UNDP

+WTO

+UNICEF

+FAO

+UNFPA

+UNAIDS

+ASEM

+OIF

+...

Bình luận (0)
Bùi Minh Quang
2 tháng 4 lúc 18:54

Việt Nam là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), ASEM (Asia-Europe Meeting) và Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới

Bình luận (0)
hoàng gia bảo 9a6
2 tháng 4 lúc 19:33

theo em là bao gồm Liên Hợp Quốc (UN), ASEAN, APEC, WTO, và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Bình luận (0)
Kiệt
2 tháng 4 lúc 20:54

Thưa cô câu trả lời của em là:

- APEC.

- ASEM.

- LIÊN HỢP QUỐC

- ASEAN.

- WTO.

- UNESCO.

- AFFCUP.

- UNAIDS

- ASEM

 - OIF

- ........

Em chỉ mới suy nghĩ được tới đây thôi ạ mong cô bổ sung giúp em. Em cảm ơn

Bình luận (0)
tempest (ツ)
2 tháng 4 lúc 21:02

 ASEAN năm 1995

 ASEM năm 1996

 APEC năm 1998

 WTO năm 2007

 CPTPP năm 2018

Bình luận (0)
Thuy Bui
2 tháng 4 lúc 21:17

>WTO
>ASEM
>ASEAN
>UNESCO
>OIF
>UNAIDS
>Liên hợp quốc
  v.v

Bình luận (0)
Đào vân Khánh
2 tháng 4 lúc 21:55

.....

 

Bình luận (1)
hihi
3 tháng 4 lúc 15:15

 ASEAN năm 1995

  ASEM năm 1996 

APEC năm 1998

 WTO năm 2007

 CPTPP năm 2018

Bình luận (0)
LÃ ĐỨC THÀNH
3 tháng 4 lúc 18:55
những tổ chức mà VN là thành viên là   - APEC   - ASEM   - Liên hợp quốc   - ASEAN   - WTO   - UNESCO
em chỉ biết vạy thoi ạ
 
Bình luận (0)
dqn2012
3 tháng 4 lúc 19:19

- APEC gia nhập ngày 14/11/1998;

- ASEM gia nhập từ ngày 01-02/3/1996;

- Liên Hợp Quốc gia nhập ngày 20/9/1977;

- ASEAN gia nhập ngày 28/7/1995;

- WTO gia nhập ngày 11/01/2007;

- UNESCO gia nhập ngày 12/7/1976;

- Cộng đồng Pháp ngữ gia nhập năm 1979

...

Bình luận (0)
OG_121/
3 tháng 4 lúc 20:10

liên hợp quốc

Asean

UPU

em chỉ bt thế thôi ko bt có đúng ko

 

Bình luận (0)
Lê Thị Nghiên
3 tháng 4 lúc 20:24

Việt Nam hiện tại là thành viên của 63 tổ chức quốc tế. Chẳng hạn một số tổ chức sau:

- APEC.

- ASEM.

- Liên hợp quốc.

- ASEAN.

- WTO.

- UNESCO.

- ...

Bình luận (0)
Hương Lê 7er
3 tháng 4 lúc 20:30

ác tổ chức quốc tế mà trong đó Việt Nam là thành viên:

- Liên Hợp Quốc (United Nations - UN) : ngày 20 tháng 9 năm 1977.

- ASEAN - Association of South East Asian Nations (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) : ngày 28 tháng 7 năm 1995

- WTO - World Trade Organization(Tổ chức Thương mại Thế giới) : ngày 11 tháng 1 năm 2007

- APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) : năm 1998

- IPU - Inter-Parliamentary Union (Liên minh các quốc gia Trong Quốc Hội) : năm 1979

- ASEM - The Asia-Europe Meeting (Diễn đàn Hợp tác Á - Âu) : năm 1996

- IAEA -  International Atomic Energy Agency (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) : năm 1978

- WEF - World Economic Forum (Diễn đàn Kinh tế Thế giới) : năm 1989

- OIF - Organisation internationale de la Francophonie (Tổ chức Quân đội Dân sự Quốc tế) : năm 2008

- ITU -  International Telecommunication Union (Liên Hiệp Viễn Thông Quốc tế) : năm 1976 

- FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Nông lâm thực phẩm Liên Hợp Quốc) : năm 1979

- WHO - World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) : năm 1951

- UNESCO -  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc) : năm 1951

- IMO - International Maritime Organization (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) : năm 1990

- WIPO - World Intellectual Property Organization (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới) : năm 1976

- UNIDO - United Nations Industrial Development Organization (Tổ chức Công nghiệp và Phát triển Liên Hợp Quốc) : năm 1976

- ILO - International Labour Organization (Tổ chức Lao động Quốc tế) : năm 1992

- GEF - Global Environment Facility (Quỹ Môi trường Toàn cầu) : năm 1994

- ADB - African Development Bank (Ngân hàng Phát triển Châu Á) : năm 1966

- IFC - International Finance Centre (Tổ chức Tài chính Quốc tế) : năm 1956

- IMF - International Monetary Fund (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) : năm 1956

- ICJ - International Joint Commission (Tòa án Quốc tế) : năm 1977

- WB - World Bank(Ngân hàng Thế giới) : năm 1950 

- NAM - ...(Phong trào Ba Năm Mươi) : năm 1976

- OPEC - Organization of Petroleum Exporting Countries (Tổ chức Các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ) : năm 2018

- ICAO - International Civil Aviation Organization (Tổ chức Hàng không Dân dụ) : năm 1977

- INTERPOL -  International Criminal Police Organization (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) : năm 1991

- WMO- World Meteorological Organization (Tổ chức Khí tượng Thế giới) : năm 1976

- UNCTAD - (Hội Nghị Liên hợp về Thương mại và Phát triển) : năm 1979

- BIS - Bank for International Settlements (Ngân hàng Dân tộc Thế giới): năm 1994

- UNFPA - United Nation Fund Population Agency(Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc) : năm 1978

- ISO - International Organization for Standardization (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế) : năm 1976

- UNWTO - World Tourism Organization (Tổ chức Du lịch Thế giới) : năm 1976

- CTBTO - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (Tổ chức Đảm bảo Kiểm soát Sự thử Hạt nhân Toàn diện) : năm 2000

- ACP (Nhóm các Quốc gia châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương) : năm 1999

- ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Hiệp hội Internet cho các Tên Miền và Số) : năm 2014

- ISOPE (Tổ chức Kỹ thuật và Khoa học Công nghệ Dầu khí và Đại dương) : năm 2006

- IBRD (Tổ chức Tín dụng Phát triển Quốc tế) : năm 1950

- CICA (Hội nghị Hợp tác Châu Á) : năm 2014

- WCO (Tổ chức Hải quan Thế giới) : năm 1992

- EAS (Hội nghị Cấp cao Đông Á) : năm 2005

- OIV (Tổ chức Nho và Rượu Vang Thế giới) : năm 2001

- CITES (Hợp đồng về Thương mại Quốc tế các Loài Động và Thực vật Nguy cấp) : năm 1994

- UNIDROIT (Viện nghiên cứu và Phát triển Pháp luật Quốc tế) : năm 1998 

Bình luận (0)
Trịnh Minh Hoàng
16 tháng 4 lúc 10:54

`-` Liên Hợp Quốc (UN)

`-` Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

`-` Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

`-` Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

`-` Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

`-` Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

`-`  Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

`-` Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

`-` Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
18. Ngọc Khôi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Bình Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Thanh Phong (9A5)
Xem chi tiết
Minh Hoàng Đức Nhật
Xem chi tiết
Trần Thế Kiệt
Xem chi tiết
lồ nhanh
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Ngọc :))
Xem chi tiết