Cô Tú Anh

THÔNG BÁO:

BỘ CHÍNH TẢ OLM cần tuyển gấp CẢNH SÁT CHÍNH TẢ. Tất cả mọi người đều có thể tham gia. Các thí sinh dự tuyển thực hiện bài sát hạch sau:

Chúng tôi sẽ xét duyệt dựa trên thành tích của các bạn, lấy theo thứ tự từ trên xuống dưới dựa vào: THỜI GIAN NỘP BÀI và ĐỘ CHÍNH XÁC của bài làm.

Đặc biệt, các thí sinh có thành tích xuất sắc sẽ được nhận các phần thưởng vô cùng hấp dẫn như sau:

- Giải đặc biệt: 20GP + 5 ngày VIP trải nghiệm trên olm.vn

- Giải nhất: 20 GP 

- Giải nhì: 15 GP

- Giải ba: 10 GP

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của toàn thể các bạn trên hoc24.vn !

_silverlining
22 tháng 11 2022 lúc 15:47

nhớ cái thời thi ĐGNL =))
1. chẩn đoán
2. viện kiểm sát 
3. xán lạn 
4. lãng mạn
5. muông thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình trung
9. tham quan
10. súc tích
11. chỉn chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

 

Bình luận (8)
Hoàng Lê Diệp An
22 tháng 11 2022 lúc 15:50

1.chuẩn đoán

2.viện kiểm soát

3.sáng lạng

4.lãng mạn

5.muông thú

6.bươn trải

7.tròng ghẹo

8.vô hình chung

9.tham quan

10.súc tích

11.chỉnh chu

12.chín mùi

13.dấu diếm

14 xông sáo

15.trau chuốt

Bình luận (2)
Dương Minh Huy
22 tháng 11 2022 lúc 16:37

1. chẩn đoán 

2. viện kiểm sát

3. xán lạn

4. lãng mạn

5. muông thú 

6. bươn chải

7. chòng ghẹo

8. vô hình trung

9. tham quan

10. súc tích

11. chỉn chu

12. chín muồi

13. giấu giếm

14. xông xáo

15. trau chuốt

câu 9 hơi lú :)

Bình luận (2)
KayZ♡
22 tháng 11 2022 lúc 16:43

1.Chuẩn đoán

2.viện kiểm sát

3.xán lạn

4.lãng mạn

5.muông thú

6.bươn chải

7.chòng ghẹo

8.vô hình trung

9.tham quan

10.xúc tích

11.chỉnh chu

12.chín muồi

13.Giấu giếm

14.xông xáo

15.trau chuốt

mấy lần iem bị lây viết sai chính tả giống bn tài nma ko bt hôm nay có bị nữa ko =))

Bình luận (2)
Hoàng Mai
22 tháng 11 2022 lúc 16:58

1. chẩn đoán
2. viện kiểm sát 
3. xán lạn 
4. lãng mạn
5. muông thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình trung
9. tham quan
10. súc tích
11. chỉnh chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

Bình luận (1)
Đức Minh
22 tháng 11 2022 lúc 17:00

1. chẩn đoán
2. viện kiểm sát 
3. xán lạn 
4. lãng mạn
5. muông thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình trung
9. tham quan
10. súc tích
11. chỉn chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

=) giải rút òi

Bình luận (18)
Hoàng Lê Diệp An
22 tháng 11 2022 lúc 17:06

1. chẩn đoán
2. viện kiểm sát 
3. xán lạn 
4. lãng mạn
5. muông thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình trung
9. tham quan
10. súc tích
11. chỉn chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

Bình luận (1)
mikusanpai(՞•ﻌ•՞)
22 tháng 11 2022 lúc 18:01

1.chuẩn đoán

2.viện kiểm soát

3.xán lạn

4.lãng mạn

5.muông thú

6.bươn chải

7.chòng ghẹo

8.vô hình trung

9.tham quan

10.súc tích

11.chỉn chu

12.chín mùi

13.dấu giếm

14 xông xáo

15.trau chuốt

Bình luận (0)
Van Toan
22 tháng 11 2022 lúc 18:23

1.chuẩn đoán

2.viện kiểm soát

3.sáng lạng

4.lãng mạn

5.muông thú

6.bươn trải

7.tròng ghẹo

8.vô hình chung

9.tham quan

10.súc tích

11.chỉnh chu

12.chín mùi

13.dấu diếm

14 xông sáo

15.trau chuốt

Bình luận (0)
ĐOÀN BÙI TRÂM ANH
22 tháng 11 2022 lúc 19:07

1.chuẩn đoán

2.viện kiểm soát

3.sáng lạng

4.lãng mạng

5. thú 

6.bươn trải

7.chòng ghẹo

8.vô hình chung

9.tham quan

10.súc tích

11.chỉnh chu

12.chín mùi

13.giấu diếm

14.xông sáo

15.trau truốt

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Huy Hoàng
22 tháng 11 2022 lúc 19:55

1.chẩn đoán

2.viện kiểm soát

3.sáng lạng

4.lãng mạn

5.muông thú

6.bươn trải

7.chòng ghẹo

8.vô hình chung

9.tham quan

10.súc tích

11.chỉn chu

12.chín muồi

13.giấu giếm

14.xông xáo

15.trau chuốt

Bình luận (0)
MLinh NT
22 tháng 11 2022 lúc 20:01

1. chẩn đoán
2. viện kiểm sát 
3. xán lạn 
4. lãng mạn
5. muông thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình trung
9. tham quan
10. súc tích
11. chỉnh chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

lần đầu lm cái này

Bình luận (0)
MLinh NT
22 tháng 11 2022 lúc 20:04

1. chẩn đoán
2. viện kiểm soát 
3. sáng lạng
4. lãng mạn
5. muôn thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình trung
9. thăm quan
10. súc tích
11. chỉnh chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

Bình luận (0)

1. chẩn đoán
2. viện kiểm soát 
3. xán lạn 
4. lãng mạn
5. muông thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình chung
9. tham quan
10. súc tích
11. chỉn chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

Bình luận (0)
minh :)))
22 tháng 11 2022 lúc 20:42

1- chẩn đoán

2- viện kiểm soát

3- sáng lạng

4- lãng mạn

5- muông thú

6- bượn chải

7- chòng ghẹo

8- vô hình chung

9- tham quan

10- súc tích

11- chỉn chu

12- chín muồi

13- giấu giếm

14- xông xáo

15- trau chuốt

Bình luận (0)
Zizi Minz Zin (『ʈєɑɱ❖๖ۣ...
22 tháng 11 2022 lúc 20:51

1. chẩn đoán

2. viện kiểm sát

3. xán lạn

4. lãng mạng 

5. muông thú

6. bươn chải

7. chòng ghẹo

8. vô hình trung

9. tham quan

10. súc tích

11. chỉn chu

12. chín muồi

13. giấu giếm

14. xông xáo

15. trau chuốt

Bình luận (0)
Nguyễn Bách
22 tháng 11 2022 lúc 21:02

1. chẩn đoán
2. viện kiểm sát 
3. xán lạn 
4. lãng mạn
5. muông thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình trung
9. tham quan
10. súc tích
11. chỉn chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

Bình luận (0)
Võ Thị Mạnh
23 tháng 11 2022 lúc 17:03

nhớ cái thời thi ĐGNL =))
1. chẩn đoán
2. viện kiểm sát 
3. xán lạn 
4. lãng mạn
5. muông thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình trung
9. tham quan
10. súc tích
11. chỉn chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

Bình luận (1)
GiaHuyLuong5AA
23 tháng 11 2022 lúc 19:59

1.chuẩn đoán

2.viện kiểm soát

3.sáng lạng

4.lãng mạn

5.muông thú

6.bươn trải

7.tròng ghẹo

8.vô hình chung

9.tham quan

10.súc tích

11.chỉnh chu

12.chín mùi

13.dấu diếm

14 xông sáo

15.trau chuốt

Bình luận (0)
DUTREND123456789
23 tháng 11 2022 lúc 20:47

1.Chuẩn đoán

2.Viện kiểm sát

3.sáng lạng

4.lãng mạn

5.muông thú

6.bươn chải

7.chòng ghẹo

8.vô hình trung

9.tham quan

10.xúc tích

11.chỉnh chu

12.chín muồi

13.Giấu giếm

14.Xông xáo

15.Trau chuốt

Bình luận (0)
Lê gia bảo
24 tháng 11 2022 lúc 13:09

\(\text{1.chuẩn đoán 2.viện kiểm soát 3.sáng lạng 4.lãng mạn 5.muông thú 6.bươn trải 7.tròng ghẹo 8.vô hình chung 9.tham quan 10.súc tích 11.chỉnh chu 12.chín mùi 13.dấu diếm 14 xông sáo 15.trau chuốt}\)

Bình luận (0)
❖ Khang/GD❄ 『ʈєɑɱ❖Hoàng...
24 tháng 11 2022 lúc 21:09

1. chẩn đoán 

2. viện kiểm sát

3. xán lạn

4. lãng mạn

5. muông thú 

6. bươn chải

7. chòng ghẹo

8. vô hình trung

9. tham quan

10. súc tích

11. chỉn chu

12. chín muồi

13. giấu giếm

14. xông xáo

15. trau chuốt

Bình luận (0)
Hoàng Lê Diệp An
22 tháng 11 2022 lúc 17:06

em làm đúng chưa cô

Bình luận (0)
Cô Tú Anh
23 tháng 11 2022 lúc 11:46

Cô Tú Anh xin phép công bố đáp án của bài như sau:

1. chẩn đoán
2. viện kiểm sát 
3. xán lạn 
4. lãng mạn
5. muông thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình trung
9. tham quan
10. súc tích
11. chỉn chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

Chúc mừng các bạn sau: 

silverlining - Giải Đặc biệt

Dương Minh Huy - Giải Nhất

Đức Minh - Giải Nhì 

Lê Hoàng Diệp An - Giải Ba

Tất cả các bạn còn lại, cô đều tích đúng để thưởng tinh thần tham gia cuộc thi của các bạn. Chúc các bạn học tốt và luôn đồng hành cùng hoc24.vn và olm.vn yeu

Bình luận (0)
edocawa conan
26 tháng 11 2022 lúc 15:28

1. Chuẩn đoán 

2. Viện kiểm soát

3.xán lạng

4.lãng mạng

5. Muôn thú

6. Bươn trải

Còn lại em ko bi lm a 

Bình luận (0)
cao thanhlaam
26 tháng 11 2022 lúc 18:44

1. chẩn đoán
2. viện kiểm sát 
3. xán lạn 
4. lãng mạn
5. muông thú
6. bươn chải 
7. chòng ghẹo
8. vô hình trung
9. tham quan
10. súc tích
11. chỉn chu
12. chín muồi
13. giấu giếm
14. xông xáo
15. trau chuốt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Dương Tùng Duy
Xem chi tiết
ღᏠᎮღĐiền❤RaiBo༻꧂
Xem chi tiết
Khổng Minh Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Anh
Xem chi tiết
Ngu Thị Ngu
Xem chi tiết
Tao Tên Sky
Xem chi tiết
hương sen nguyễn
Xem chi tiết
Mina
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Trường
Xem chi tiết
Đạt Phùng
Xem chi tiết