Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 383
Số lượng câu trả lời 984
Điểm GP 19
Điểm SP 624

Người theo dõi (73)

dao the bao
Phan Lạc Long
NaYewCou
Na Gaming

Đang theo dõi (38)

T.N.Khánh Vy
Minh Nhân
Vanh Nek