Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 1179
Điểm GP 62
Điểm SP 2644

Người theo dõi (28)

Demo:))
giang đặng
Huỳnh Kim Ngân
Lê Phương Anh
Linh

Đang theo dõi (12)