Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 100
Số lượng câu trả lời 3569
Điểm GP 205
Điểm SP 7089

Người theo dõi (193)

Đang theo dõi (225)

zizi
♥Yuri_Chan♥
mẫn nhi