Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 107
Điểm GP 22
Điểm SP 121

Người theo dõi (5)

chau .././
ngann kimm
xu zianghồ2011^^

Đang theo dõi (2)