Bài 7: Tỉ lệ thức

Lê Ngọc Linh

Lập các tỉ lệ thức có từ biểu thức sau:

\(\dfrac{-12}{1,6}=\dfrac{55}{-7\dfrac{1}{3}}\)

thám tử
1 tháng 10 2017 lúc 17:06

\(\dfrac{-12}{1,6}=\dfrac{55}{-7\dfrac{1}{3}}\)

\(\Rightarrow\dfrac{-12}{-7\dfrac{1}{3}}=\dfrac{55}{1,6};\dfrac{-12}{55}=\dfrac{-7\dfrac{1}{3}}{1,6};\dfrac{1,6}{55}=\dfrac{-7\dfrac{1}{3}}{-12};\dfrac{1,6}{-7\dfrac{1}{3}}=\dfrac{55}{-12}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đoàn Hoàng Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Nhữ Thanh Hà
Xem chi tiết
Hoàng Thùy Idol
Xem chi tiết
Majikku
Xem chi tiết
Khang1029
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết