Bài 7: Tỉ lệ thức

Khang1029

Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không ?

\(2\dfrac{1}{3}:7và3\dfrac{1}{4}:13\)

nhung olv
15 tháng 10 2021 lúc 8:52

ko vì một cái = 1/3 một cái = 1/4

 

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Cô Bé Dễ Thương
Xem chi tiết
trần phương thu
Xem chi tiết
Công chúa vui vẻ
Xem chi tiết
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Hồng Tiên
Xem chi tiết
Truyện Của Tôi
Xem chi tiết