Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 436
Số lượng câu trả lời 739
Điểm GP 11
Điểm SP 365

Người theo dõi (229)

Đang theo dõi (1057)

Aoi Kiriya
Tuyen
toi la thao van