Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (19)

cute phô mai que
Đức Bacon
Kim Hoàng Oanh
Lê Hương Giang

Đang theo dõi (35)

Kim Teahyung
Cầm Đức Anh
Thảo Phương
Nguyễn Huy Tú