Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 46
Số lượng câu trả lời 229
Điểm GP 34
Điểm SP 235

Người theo dõi (57)

park hyomin
sieu pham zed
Ran Mouri
Park Min Young

Đang theo dõi (13)


Câu trả lời:

4 : 3 = 4/3