Bài 7: Tỉ lệ thức

Sách Giáo Khoa

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau :

                 \(\dfrac{-15}{5,1}=\dfrac{-35}{11,9}\)

 

 

Thien Tu Borum
18 tháng 4 2017 lúc 14:21

Lời giải:

Từ tỉ lệ thức ta có được các tỉ lệ thức sau:

Bình luận (1)
Chitanda Eru (Khối kiến...
14 tháng 9 2018 lúc 21:22

Từ tỉ lệ thức \(\dfrac{-15}{5.1}=\dfrac{-35}{11.9}\) ta có những tỉ lệ thức sau:

\(\dfrac{11.9}{5.1}=\dfrac{-35}{-15}\) ;\(\dfrac{-15}{-35}=\dfrac{5.1}{11.9}\) ;\(\dfrac{5.1}{-15}=\dfrac{11.9}{35}\)

Bình luận (0)
Hải Đăng
4 tháng 10 2018 lúc 8:19

Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Bảo 7A5
Xem chi tiết
Bé Minh Triết
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Đoàn Hoàng Mỹ Duyên
Xem chi tiết
hung super
Xem chi tiết
Truyện Của Tôi
Xem chi tiết
Nguyễn Minh An
Xem chi tiết