Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 39
Điểm GP 5
Điểm SP 21

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (21)

Vũ Lê
Sen Phùng
pham duy ly
BTS-Suga,Jungkook