Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 108
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (20)

Ran Mouri
lê huân
Anh Thư 2k7
Khánh Toàn
Lê Khôi Nguyên

Đang theo dõi (11)

Bảo Trân
qwerty
Lưu Hạ Vy
_silverlining