Bài 7: Tỉ lệ thức

Nhữ Thanh Hà

Các tỉ lệ thức có được từ tỉ lệ thức: \(\dfrac{-12}{1,6}=\dfrac{55}{-7\dfrac{1}{3}}\)

Annh Phươngg
21 tháng 9 2017 lúc 21:43

https://hoc24.vn/hoi-dap/ti-le-thuc.4497/

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đoàn Hoàng Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Vũ Minh Hằng
Xem chi tiết
Lê Ngọc Linh
Xem chi tiết
Hoàng Thùy Idol
Xem chi tiết
Majikku
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Khang1029
Xem chi tiết
hung super
Xem chi tiết