sento rimuru
Hình bình hành có diện tích , độ dài một cạnh bằng . Khi đó chiều cao tương ứng với cạnh đó 
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 tháng 1 2022 lúc 13:26

Chiều cao là 50:10=5(cm)

Bình luận (0)
dảk dảk bruh bruh lmao
6 tháng 12 2023 lúc 20:43

5(cm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
30. Minh Nhật B
Xem chi tiết
Xem chi tiết
22- Nhật Minh 6/5
Xem chi tiết
Nguyễn Thục Oanh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
Huan Nguyen
Xem chi tiết
phùng ngọc hà
Xem chi tiết
Phạm Gia Huy
Xem chi tiết
Mẫn Nhi
Xem chi tiết