Hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 12cm, chiều cao tương ứng bằng 8cm. Diện tích hình bình hành đó gấp mấy lần, diện tích cạnh hình vuông 4cm

Sun Trần
13 tháng 12 2021 lúc 14:36

DT hình bình hành : \(12\) x \(8=96\left(cm^2\right)\)

DT hình vuông : \(4\) x \(4=16\left(cm^2\right)\)

DT hình bình hành gấp số lần DT hình vuông là : \(96:16=6\left(lần\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thục Oanh
Xem chi tiết
30. Minh Nhật B
Xem chi tiết
phùng ngọc hà
Xem chi tiết
sento rimuru
Xem chi tiết
Xem chi tiết
linh le
Xem chi tiết
Hải Đăng Nguyễn
Xem chi tiết
TRỊNH HOÀNG VIỆT
Xem chi tiết
Song Thư Nguyễn Nguyễn
Xem chi tiết