Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 91
Số lượng câu trả lời 886
Điểm GP 42
Điểm SP 463

Người theo dõi (54)

Ngô Khánh Duyên
Thái Hà Phạm
Chi Nguyenphanbao
lynn

Đang theo dõi (23)

^JKIES Nguyễn^
Sun Trần
︵✰Ah
Ngố ngây ngô