Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 91
Số lượng câu trả lời 2463
Điểm GP 280
Điểm SP 2400

Người theo dõi (115)

Thương Hoàng
Hoàng Lê Minh
Trân Huỳnh
Cihce

Đang theo dõi (12)

Sunshine
Doraemon2611
Kudo Shinichi
Sanata