Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 43
Số lượng câu trả lời 1995
Điểm GP 40
Điểm SP 1356

Người theo dõi (58)

Triết YUGI
Huy Gia
Huynh Ba Cam Ha
Khải Minh Bùi

Đang theo dõi (57)

Mai Hiền
Trịnh Long
trương khoa
Admin
ongtho