Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 56
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (13)

Nguễn Vũ Huy
nguyễn trí tâm
Luong Nguyen
Ngọc Diệp Lê
NGỌC HÂN

Đang theo dõi (101)

Nguễn Vũ Huy
Hoàng Hải Yến
:)))
lê min hy