32.Đinh Văn Thoại 8/4

2) trình bày những thành tựu của văn minh Hy lạp- La mã thời cổ đại

animepham
8 tháng 12 2023 lúc 8:05

Một số thành tựu của văn minh Hy lạp - La mã cổ đại : 

 Chữ viết :

- Người Hy Lạp đã sáng tạo ra hệ thống chữ cái trên cơ sở mẫu tự cổ và từ đó người Hy Lạp đã sáng tạo ra mẫu tự La-tin

- Người La Mã dùng chữ để viết số, gọi là số La Mã

 Văn học : 

- Văn học ở Hy Lạp-La Mã rất phong phú và đa dạng khi có những thể loại văn học như: thần thoại, sử thi, thơ , kịch ,..

- Một số nhà sử học tiêu biểu như : 

+ Hê-rô-đốt với tác phẩm Historiai 

+ Tu-xi-đít với tác phẩm chiến tranh Pê-lô-pô-nê

+...

- Nổi tiếng nhất là nhà sử học Pô-li-biu-xơ

  Kiến trúc, điêu khắc

- Người Hy Lạp và La Mã đã tạo nên nhiều công trình kiến trúc đồ sộ như :

+ Tòa thành acropolis (Athens)

+ Đền thờ thần Athena (Delphi)

+ Đền thờ thần Zeus

+ Nhà hát lớn Ephesus

+ Nhà hát cổ Segesta

+...

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sumi
Xem chi tiết
Duyên
Xem chi tiết
Winifred Frank
Xem chi tiết
Nguyên Nguyễn Hồ Xuân
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Trần Đăng Quang
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Đặng Gia Vinh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết