Trần Đăng Quang

a , Lập bảng so sánh các quốc gia cổ đại phương đông với các quốc gia cổ đại phương tây về : điều kiện tự nhiên, thời gian hình thành , đặc trưng kinh tế ,cơ cấu xã hội và thể chế nhà nước b , Tại sao thời Hy Lạp và Rô Ma cổ đại , văn hóa lại phát triển cao hơn phương đông cổ đại?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Phùng Quốc Vĩnh Thuận
Xem chi tiết
Winifred Frank
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
Hân Hân
Xem chi tiết
sdfghjk
Xem chi tiết