Nguyễn Thanh Hằng

Hãy kết nối địa danh ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở côt bên phải về các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương tây

1. Hi Lạp

2. Rôma

3. Traian

4. Đền Páctênông

5. Đấu trường Côlidê

a) Là khải hoàn môn nổi tiếng của Rôma

b) Là công trìn kiến trúc tiêu biểu của Hi Lạp

c) Là công trình kiến trúc đồ sộ của Rôma

d) Là quê hương của hệ chữ cái A, B, C và hệ chữ số La Mã

e) Là quê hương của bản trường ca nổi tiếng “Iliát và Ôđixê”

A. 1 – e; 2 – d; 3 – a; 4 – b; 5 – c.

 B. 1 – d; 2 – e; 3 – c; 4 – d; 5 – a.

 C. 1 – d; 2 – e; 3 – a; 4 – c; 5 – b.

 D. 1 – e; 2 – c; 3 – a; 4 – b; 5 – d.

Phạm Thị Diệu Hằng
15 tháng 6 2017 lúc 7:29

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
khánh ngọc lại
Xem chi tiết
Nguyễn kiẹt
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết