Duyên

Giúp mình với mn ơi 

viết một đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ giới thiệu về một thành tựu tiêu biểu của văn minh Hy Lạp-La Mã cổ đại hoặc nền văn minh Tây Âu thời kỳ phục Hưng


Các câu hỏi tương tự
Sumi
Xem chi tiết
32.Đinh Văn Thoại 8/4
Xem chi tiết
Winifred Frank
Xem chi tiết
Quốc Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
nguyễn thị vân
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Vì Thị Thu Thảo
Xem chi tiết
Trần Đăng Quang
Xem chi tiết