Nguyễn Thanh Hằng

Những thành tựu văn hoá nào của phương Tây cổ đại đã đặt nền móng cho văn minh nhân loại?

A. Lịch và chữ viết

B. Thiên văn học

C. Chữ viết, lịch, thiên văn học, toán học, văn học, sử học, công trình kiến trúc

D. Lịch, chữ viết, toán học

Phạm Thị Diệu Hằng
27 tháng 4 2018 lúc 3:17

Chọn C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quốc Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Ngô Thị Hoài Giang
Xem chi tiết
Trần Đăng Quang
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Sumi
Xem chi tiết
Duyên
Xem chi tiết
Trung sơn Lê
Xem chi tiết