Sumi

Trình bày một số thành tựu cơ bản của văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại.   . Vì sao những thành tựu của văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại mới thực sự là khoa học?

ai giúp vs ạ 


Các câu hỏi tương tự
32.Đinh Văn Thoại 8/4
Xem chi tiết
Duyên
Xem chi tiết
Winifred Frank
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Trần Đăng Quang
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết