Đặng Gia Vinh

Tại sao tất cả những thành tựu văn hóa cổ đại ở Phương Đông cổ đại không ghi tên cá nhân sáng tạo, phát minh?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Thư
Xem chi tiết
Phùng Quốc Vĩnh Thuận
Xem chi tiết
bao chau
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
25_Lại Hải Minh Nhật
Xem chi tiết
Trần Đăng Quang
Xem chi tiết