Phạm Thị Nguyên
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 21:20

a: Tọa độ giao điểm của d1 và d2 là:

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{4}{3}x+1=x-1\\y=x-1\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{4}{3}x-x=-1-1\\y=x-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{3}x=-2\\y=x-1\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=-2:\dfrac{1}{3}=-6\\y=-6-1=-7\end{matrix}\right.\)

Thay x=-6 và y=-7 vào d3, ta được:

\(-6m+m+3=-7\)

=>-5m+3=-7

=>-5m=-10

=>m=10/5=2

b: Thay y=2x vào y=x-m+1, ta được:

x-m+1=2x

=>x-2x=-m+1

=>-x=-m+1

=>x=m-1

=>y=2(m-1)=2m-2

Thay x=m-1 và y=2m-2 vào d3, ta được:

\(2\left(2m-1\right)\left(m-1\right)+\dfrac{1}{4}=2m-2\)

=>\(2\left(2m^2-3m+1\right)+\dfrac{1}{4}-2m+2=0\)

=>\(4m^2-6m+2-2m+\dfrac{9}{4}=0\)

=>\(4m^2-8m+\dfrac{17}{4}=0\)

=>\(m^2-2m+\dfrac{17}{16}=0\)

=>\(m^2-2m+1+\dfrac{1}{16}=0\)

=>\(\left(m-1\right)^2+\dfrac{1}{16}=0\)(vô lý)

Vậy: \(m\in\varnothing\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)