Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Dưới đây là các ý kiến bàn về truyện Ếch ngồi đáy giếng . Em đồng ý với những ý kiến nào? Vì sao?

(1) Từ câu chuyện về cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ qua miệng giếng nhỏ của chú ếch, truyện Ếch ngồi đáy giếng ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà lại huênh hoang, khuyên nhủ người ta phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không được chủ quan, kiêu ngạo.

(2) Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng khuyên bảo mọi người, chớ nên vì có chút hiểu biết mà dương dương tự đắc, chớ nên vì có chút công lao mà đắc chí.

(3) "Ếch ngồi đáy giếng" ngụ ý muốn ám chỉ những người hiểu biết nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp nhưng luôn tỏ vẻ ta đây hơn người.

(4) Từ cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ thông qua miệng giếng của chú ếch nọ, truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng nhằm ám chỉ những người hiểu biết ít do điều kiện tiếp xúc hẹp nhưng lại chủ quan, coi thường thực tế. Số phận của những người đó, nếu không giống như con ếch huênh hoang, hợm hĩnh nọ, thì chí ít, họ cũng phải trả giá bằng những thất bại chua xót khi tiếp xúc với thực tiễn phong phú và sinh động, mà khi hiểu ra thì sự đã rồi.

HELP ME! Ngày mai phải nộp mọi người giúp với

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.