Hỏi đáp môn Ngữ văn

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

d) Chép lại n~ câu ca dao, dân ca đã học ở kì I vào vở bài tập ; nêu ngắn gọn tình cảm, thái độ của nhân dân thể hiện trong mỗi câu hát đó theo bảng sau :

Những câu hát về tình cảm gia đình :
............................................................................................................................
Nội dung (thể hiện tình cảm gì ?) :
............................................................................................................................
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người :
...................................................................................................................................
Nội dung (thể hiện tình cảm gì ?) :
...................................................................................................................................
Những câu hát than thân :
...................................................................................................................................
Nội dung(thể hiện tình cảm, thái độ gì ?) :
...................................................................................................................................
Những câu hát châm biếm :
...................................................................................................................................
Nội dung (thể hiện tình cảm, thái độ gì ?) :
..................................................................................................................................

giúp mk vớihuhukhocroikhocroikhocroikhocroi

mai mk đi hok rùi

Được cập nhật 1 giờ trước (21:40) 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.