Xem chi tiết
Hà Quang Minh
9 giờ trước (19:25)

Toàn bộ câu hỏi trong quiz sẽ được lấy từ thông tin trong văn bản qua link https://bit.ly/giaychungnhanolm, mọi người có thể lên đó đọc và chuẩn bị kĩ cho những câu hỏi thú vị vào ngày mai nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Vân Khánh
11 giờ trước (17:05)

cmt đầu :> nghe thú vị quá à yeu

Bình luận (9)
Yeutoanhoc
11 giờ trước (17:24)

cho em hỏi là quiz câu hỏi là gì vậy ạ,ad có thể bật mí xíu được kh ạ

Bình luận (1)
Cô Linh Trang
Xem chi tiết
Lihnn_xj
16 tháng 6 lúc 9:52

Lan Xang là tên gọi đầu tiên của quốc gia nào? Lào

Quốc gia đầu tiên có người đặt chân lên mặt trăng? => Mỹ ( cụ thể là ông Neil Armstrong )

Quốc gia nào có người đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất? => Liên Bang Nga ( cụ thể là ông Yuri Gagarin )

Kim tự tháp Giza thuộc quốc gia nào? => Ai Cập

Quốc gia nào có bức tường thành dài nhất thế giới? => Trung Quốc ( Vạn Lý Trường Thành)

Nelson Mandela là tổng thống da màu đầu tiên của quốc gia nào? => Nam Phi

Bình luận (2)
Tuấn Quy Nguyễn
Xem chi tiết
Trầm Huỳnh
13 tháng 5 lúc 17:56

Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892)

Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896)

Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)
 

Bình luận (0)
Hello!
13 tháng 5 lúc 18:19

Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào cần Vương gồm:

- Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892)

- Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896)

- Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Lĩnh :))
15 tháng 5 lúc 6:18

Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào cần Vương là :

 Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896)

  Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)

 Và Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) 

Trong đó Khởi nghĩa Hương Khê là tiêu biểu nhất .

Bình luận (0)
Tuấn Quy Nguyễn
Xem chi tiết
Người Già
13 tháng 5 lúc 13:46

Đáp án C

Bình luận (0)
Hello!
13 tháng 5 lúc 15:01

C. Tư bản công nghiệp

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Lĩnh :))
15 tháng 5 lúc 6:19

Sau khi tiến hành duy tân đất nước và thành công, Nhật Bản trở thành nước 

A. thuộc địa nửa phong kiến.
C. tư bản công nghiệp.
D. quân chủ chuyên chế. 

Bình luận (0)
Tuấn Quy Nguyễn
Xem chi tiết
Người Già
13 tháng 5 lúc 13:47

 Đánh giá nào sau đây là đúng khi nói về phong trào Cần vương?

 A. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến.
B. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
C. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.
D. Là phong trào yêu nước của tầng lớp nông dân. 

Bình luận (0)
Hello!
13 tháng 5 lúc 15:02

A. Là phòng trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phòng kiến

Bình luận (0)
Ánh Nguyễn Ngọc
Xem chi tiết
Lê Phương Mai
29 tháng 3 2022 lúc 21:05

C

Bình luận (0)
Trần Anh Hoàng
29 tháng 3 2022 lúc 21:06

C

Bình luận (0)
Thuy Le
29 tháng 3 2022 lúc 21:06

C

Bình luận (0)
phongggg
Xem chi tiết
Hello!
8 tháng 5 lúc 21:20

a) Hiệp ước Giáp Tuất, ký vào ngày 15 tháng 3 năm 1874, là bản hiệp định thứ hai giữa nhà Nguyễn và Pháp. Theo hiệp ước này, để Pháp rút quân khỏi Bắc Kỳ, nhà Nguyễn đã đồng ý nhượng chủ quyền ở 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp, chấp nhận việc ngoại giao phải lệ thuộc vào Pháp. Điều này cho thấy triều đình Huế đã phải làm những thỏa hiệp lớn để bảo vệ sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, việc này cũng đã mở ra cơ hội cho Pháp tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của mình ở Bắc Kỳ.

b) Qua việc ký kết các Hiệp ước Giáp Tuất, Hác-măng và Pa-tơ-nốt, thái độ của triều đình nhà Nguyễn trước cuộc tấn công xâm lược của thực dân Pháp có thể được đánh giá là thiếu quyết liệt và có phần nhu nhược. Trước sự xâm lược của Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã chọn cách thương lượng và làm những thỏa hiệp lớn, thay vì tổ chức kháng chiến quyết liệt. Điều này đã dẫn đến việc mất dần chủ quyền và độc lập của nước ta.
Bài học rút ra từ việc này cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay là chúng ta cần phải luôn giữ vững tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và độc lập của tổ quốc. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước, đặc biệt là sức mạnh quốc phòng và an ninh, để có thể đối phó với mọi thách thức và đe dọa.

Bình luận (0)
Chàng trai Nhân Mã
Xem chi tiết
Minh Phương
7 tháng 5 lúc 19:52

* Tham khảo:

Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp tác động đến kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục của các nước thuộc địa bằng cách làm suy thoái kinh tế, tạo ra bất bình đẳng chính trị và ảnh hưởng đến văn hóa và giáo dục.

Bình luận (1)
Hello!
7 tháng 5 lúc 20:45

Tác động của Cuộc Khai Thác Thuộc Địa của Pháp đối với Kinh Tế, Chính Trị, Văn Hóa và Giáo Dục ở Việt Nam:
1. Kinh Tế:
- Tích Cực:
+ Xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa với yếu tố thực dân.
+ Thành thị hiện đại hình thành, tạo ra nền kinh tế hàng hoá.
+ Xây dựng hệ thống giao thông vận tải.
- Tiêu Cực:
+ Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột và kiệt quệ.
+ Nông nghiệp lạc hậu, không phát triển.
+ Công nghiệp phát triển không cân đối, thiếu công nghiệp nặng.
+ Việt Nam phụ thuộc mạnh vào kinh tế Pháp.

2. Chính Trị:
- Quyền lực nằm trong tay người Pháp.
- Một phần địa chủ phong kiến trở thành tay sai, công cụ thống trị và bị bóc lột bởi chính quyền thực dân.

3. Văn Hóa:
- Văn hóa phương Tây (lối sống, trình độ học thức, tư duy) du nhập vào Việt Nam.
- Tuy vậy, vẫn tồn tại nhiều hủ tục và tệ nạn (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan).

4. Giáo Dục:
- Hệ thống giáo dục bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây.
- Trình độ học thức tăng lên, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế và thiếu cân đối.

Bình luận (0)
Người Già
8 tháng 5 lúc 1:08

Tác động tổng hợp của cuộc khai thác thuộc địa của Pháp đối với kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục Việt Nam:
(*) Kinh tế:

- Tiêu cực:
+ Vơ vét tài nguyên, phá hoại môi trường.
+ Hệ thống canh tác lạc hậu, kìm hãm sản xuất nông nghiệp.
+ Phát triển công nghiệp yếu ớt, phụ thuộc.
+ Thị trường thuộc địa, cản trở sản xuất - tiêu dùng nội địa.
+ Đời sống nhân dân khó khăn, bần cùng.
- Tích cực:
+ Du nhập kỹ thuật sản xuất mới, thúc đẩy sản xuất.
+ Xây dựng hệ thống giao thông, tạo điều kiện giao lưu kinh tế.
+ Mở ra thị trường mới cho một số sản phẩm Việt Nam.
(*) Chính trị:

- Tiêu cực:
+ Thiết lập chế độ cai trị thuộc địa, áp bức bóc lột.
+ Giải thể hệ thống hành chính truyền thống.
+ Đàn áp phong trào yêu nước.
+ Mâu thuẫn xã hội gay gắt.
- Tích cực:
+ Áp dụng hệ thống quản lý nhà nước hiện đại.
+ Ban hành luật pháp mới, hiện đại hóa hệ thống pháp luật.
(*) Văn hóa:

- Tiêu cực:
+ Du nhập văn hóa Pháp, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần.
+ Một số giá trị văn hóa truyền thống bị mai một.
- Tích cực:
+ Thúc đẩy giao lưu văn hóa, tiếp thu giá trị văn hóa mới.
+ Du nhập một số thành tựu khoa học kỹ thuật.
(*) Giáo dục:

- Tiêu cực:
+ Hệ thống giáo dục thuộc địa, phục vụ cai trị.
+ Hạn chế tiếp cận giáo dục.
- Tích cực:
+ Xây dựng hệ thống giáo dục mới, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục.
+ Du nhập một số kiến thức mới, hiện đại hóa giáo dục.

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
RAVG416
6 tháng 5 lúc 17:34

Thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là điểm mở đầu cho quá trình xâm lược Việt Nam vì Đà Nẵng có vị trí địa lý chiến lược, nằm ở vùng trung tâm của Việt Nam và có cảng biển quan trọng. Việc chiếm đóng Đà Nẵng giúp thực dân Pháp có thể kiểm soát và tiếp cận dễ dàng các khu vực khác trong Việt Nam, từ đó mở rộng lãnh thổ và thực hiện kế hoạch xâm lược toàn quốc. Đồng thời, Đà Nẵng cũng là một trung tâm thương mại quan trọng, giúp thực dân Pháp kiểm soát và khai thác tài nguyên của Việt Nam một cách hiệu quả.

Bình luận (0)
Hello!
6 tháng 5 lúc 17:35

Thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là điểm mở đầu cho quá trình xâm lược Việt Nam vì:

- Đà Nẵng là cảng nước sâu vì vậy tàu chiến có thể hoạt động dễ dàng.

- Có thể dùng Đà Nẵng làm bàn đạp tấn công Huế, buộc triều Nguyễn phải đầu hàng, kết thúc nhanh chóng cuộc xâm lược Việt Nam.

- Là nơi thực dân Pháp xây dựng được cơ sở giáo dân theo Kitô, chúng hy vọng được giáo dân ủng hộ.

Bình luận (0)
youandme
Xem chi tiết
hoàng gia bảo 9a
5 tháng 5 lúc 20:26

   Sự xâm lược và chiếm đóng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã dẫn đến sự xâm lược và chiếm đóng của Việt Nam, tạo ra một hệ thống chính trị mới với sự can thiệp sâu rộng của Pháp trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa.Thay đổi cấu trúc xã hội: Pháp đã đưa vào Việt Nam một hệ thống đẳng cấp xã hội dựa trên sự phân biệt giữa người Pháp và người Việt, tạo ra một cấu trúc xã hội mới với những phân biệt về quyền lực, tài sản và giáo dục. Phát triển kinh tế: Cuộc khai thác thuộc địa đã tạo ra một nền kinh tế mới dựa trên nông nghiệp thương mại, với việc trồng cây cashew, chè và cao su trở thành ngành kinh tế quan trọng. Điều này đã thay đổi cơ cấu kinh tế truyền thống của Việt Nam.Sự phát triển của giáo dục: Pháp đã đưa vào Việt Nam hệ thống giáo dục mới với mục tiêu đào tạo nhân lực cho nền kinh tế thuộc địa. Điều này đã thay đổi cách tiếp cận giáo dục truyền thống ở Việt Nam.Tác động văn hóa: Cuộc khai thác thuộc địa cũng đã ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam thông qua việc truyền bá ngôn ngữ, tôn giáo và nghệ thuật Pháp vào nước này.

Tổng cộng, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã thay đổi đáng kể xã hội Việt Nam về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Bình luận (0)
ngô lê vũ
Xem chi tiết
hoàng gia bảo 9a
5 tháng 5 lúc 13:48

Hoạt động chính của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là đấu tranh cho quyền tự do và độc lập của Việt Nam. Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là hai nhân vật lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, đều có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Phan Bội Châu là người sáng lập và lãnh đạo Hội Duy Tân, một tổ chức chính trị đầu tiên ở Việt Nam đấu tranh cho quyền tự do và độc lập. Phan Châu Trinh, người đồng sự với Phan Bội Châu, là người sáng lập và lãnh đạo Hội Duy Tân sau khi Phan Bội Châu bị bắt. Cả hai đều đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam.

Bình luận (3)
hoàng gia bảo 9a
5 tháng 5 lúc 14:01

Thế Này dc chưa bạn :

Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều là những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, nhưng họ có những hoạt động và tư tưởng riêng biệt. Phan Bội Châu là một nhà lãnh đạo cách mạng, người sáng lập và lãnh đạo Hội Duy Tân, một tổ chức cách mạng chống lại thực dân Pháp và đấu tranh cho độc lập và tự do của Việt Nam. Phan Châu Trinh, ngược lại, là một nhà giáo dục, nhà văn, và nhà chính trị, người đã đóng góp vào việc phát triển giáo dục và văn hóa Việt Nam, và là một trong những người đấu tranh cho quyền lợi của người dân Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa.

Bình luận (0)