Xem chi tiết

Thông báo: Cuộc thi Cờ vua VCET Summer'24 - Mùa 10 xin được phép đổi tên thành Cuộc thi Cờ vua Nguyễn Phú Trọng, và BTC xin được đổi hình ảnh đại diện cho sự kiện. Tất cả sự thay đổi sẽ được cập nhật trước 9h tối nay. 

Hoc24 biết rằng những thay đổi trên tuy nhỏ, nhưng chúng mình xin được thể hiện sự tôn trọng và thương tiếc sâu sắc nhất đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng 🇻🇳

Bình luận (1)
Kim Thanh
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Ng Ngọc
17 tháng 7 lúc 12:37

`#\text{nn}`

`14.`

Gọi CTHH của oxide: `C_xO_y`

`%O = 100% - 42,85% = 56,15%`

Ta có:

Tỉ lệ `x \div y = (42,85)/12 \div (56,15)/16 \approx 3,57 \div 3,5 \approx 1 \div 1`

`=> x = 1; y = 1`

`=>` CTHH của h/c là `CO.`

Bình luận (0)
Lê Trần Thiên Ngọc
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Nguyệt
11 tháng 7 lúc 10:11

Bài1:

DO:

𝑃+𝑒+𝑛=54

Khi và chỉ khi 2𝑝+𝑛=54(1)

Tổng số hạt mang điện gấp 1,7 lần số hạt ko mang điện

→𝑝+𝑒=1,7𝑛

Khi và chỉ khi 2𝑝−1,7𝑛(2)

Từ 1 và 2

→𝑝=𝑒=17 𝑁=20

Số hiệu nguyên tử là 17

Số khối=17+20=37

Kí hiệu nguyên tử :cl

 số thứ tự trên bảng tuần hoàn là: 

Bài 2:

Quãng đường đi được của người đi bộ: 𝑆1=𝑣1𝑡1

Quãng đường đi được của người đi xe đạp: 𝑆2=𝑣2𝑡2

Ta có: 𝑡2=𝑡1−2

a)

Hai người gặp nhau khi 

Bình luận (2)
Ẩn danh
Xem chi tiết
ĐÀO THỊ KIM OANH
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
15 tháng 7 lúc 19:08

Ta có: P + N + E = 48

Mà: P = E (do nguyên tử trung hòa về điện)

⇒ 2P + N = 48 (1)

- Số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện.

⇒ 2P = 2N (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}P=E=16\\N=16\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
NeverGiveUp
28 tháng 6 lúc 15:28

Các cặp chất có thể tác dụng với nhau trong danh sách trên là:

SO2 H2O
CuOHCl
CaO HCl
MgOHCl
CO2H2O
SO3H2O
NaOHHCl

Mình lười nên bạn tự viết phương trình nha :>>

Bình luận (1)
Kim Thanh
Xem chi tiết
Thư Phan
28 tháng 6 lúc 17:14

1. CTHH: \(Al\left(OH\right)_3\)

Phân tử khối: 27 + 16.3 + 1.3 = 78 (đvC)

2. CTHH: \(K_3PO_4\)

PTK: 39.3 + 31 + 16.4 = 212 (đvC)

3. CTHH: \(AgNO_3\)

PTK: 108 + 14 + 16.3 = 170 (đvC)

Bình luận (0)
Cô Hoàng Diệp
Xem chi tiết
Tui hổng có tên =33
25 tháng 6 lúc 15:24

Thiết bị chuông điện có sử dụng nam châm điện ạ.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Lĩnh :))
25 tháng 6 lúc 16:10

đáp án A : thiết bị chuông điện ạ

Bình luận (0)
456
25 tháng 6 lúc 16:26

A .chuông điện ak!

Bình luận (0)
A DUY
24 tháng 6 lúc 10:20

D

Bình luận (0)

Chọn B

Bình luận (0)
Tuong Vy nguyen
25 tháng 6 lúc 20:32

B

 

Bình luận (0)
Thư Phan
28 tháng 6 lúc 17:33

20A

19C

18B

17A

16C

15B

13A

Bình luận (0)