Hoài thi
Xem chi tiết
Hương Diệu Lương
Xem chi tiết
N           H
Hôm qua lúc 20:52

a. \(f=\dfrac{n}{t}=\dfrac{1800}{10}=180Hz\)

b. Vật b có dao động nhanh hơn vì tần số dao động của vật b lớn hơn vật a.

Bình luận (0)
khanhboy hoàng
Xem chi tiết
Ngô hải nam
Hôm kia lúc 21:33

đề bài phần trăm theo gì vậy ạ?

Bình luận (1)
khanhboy hoàng
Xem chi tiết
TV Cuber
Hôm kia lúc 21:26

`a)` 

trong `1mol` nguyên tố có

`%Fe =56/(56+16) *100% ~~ 77,8%`

`b)

`%Fe = (56*2)/(56*2+16*3) = 70%`

Bình luận (0)
Hồ Quang Hưng
Hôm kia lúc 21:29

a ) trong 1 mol nguyên tố=%Fe = 56/(56 + 16)x100 % ≈ 77,8 % `

b) % F e = (56⋅2)/(56 ⋅ 2 + 16 ⋅3 )= 70 %

Bình luận (0)
Văn Trường Trịnh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Hoàng Huy
Xem chi tiết
04_Đặng Cao Dương _6C
Xem chi tiết
Niday
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)