nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
Thắng Phạm Quang
6 giờ trước (21:45)

\(FeSO_4:đúng\\ HO:sai\\ Sửa:H_2O\\ NaOH:đúng\\ CaOH:sai\\ Sửa:Ca\left(OH\right)_2\\ Al_2O_3:đúng\\ Fe_2O:sai\\ Sửa:FeO/Fe_2O_3/Fe_3O_4\\ H_2O:đúng\\ HgCl:đúng\\ BaCO_3:đúng\\ NaO:sai\\ Sửa:Na_2O\\ K_2NO_3:sai\\ Sửa:KNO_3\\ Ca_2\left(PO_4\right)_3:đúng\\ MgSO_3:đúng\)

Giải thích: theo quy tắc hoán trị nhé

Bình luận (0)
Minh Phúc Đoàn
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết

\(Al_2\rightarrow Al\\ CO_5\rightarrow CO,CO_2\\ Na_3O\rightarrow Na_2O\\ MgCl_3\rightarrow MgCl_2\\ O\rightarrow O_2\\ CuSO\rightarrow CuSO_3,CuSO_4\\ Na\left(OH\right)_2\rightarrow NaOH\\ C_1O_2\rightarrow CO_2\\ \left(NO_3\right)_2Mg\rightarrow Mg\left(NO_3\right)_2\\ Ca_1Cl_2\rightarrow CaCl_2\\ \left(OH\right)_2Zn\rightarrow Zn\left(OH\right)_2\\ N\rightarrow N_2\)

Bình luận (0)
animepham
2 tháng 12 lúc 17:52

Ký hiệu hóa học của nguyên tố X là : C.S

Bình luận (0)

\(m_{H_2XO_4}=m_H+m_X+m_O=2.1+m_X+4.16=66+m_X\left(amu\right)=98\left(amu\right)\\ \Rightarrow m_X=98-66=32\left(amu\right)\Rightarrow X:S\\ Chọn:C\)

Bình luận (0)
Phùng khánh my
2 tháng 12 lúc 18:21

Đáp án : c

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Kurouba Ryousuke
3 tháng 5 lúc 9:18

Gọi ct chung: \(\text{Fe}_{\text{x}}\text{O}_{\text{y}}\)

\(\text{PTK = }56\cdot\text{x}+16\cdot\text{y}=160\text{ }< \text{amu}>\)

\(\%\text{Fe}=\dfrac{56\cdot\text{x}\cdot100}{160}=70\%\)

`-> 56* \text {x}*100=160*70`

`-> 56* \text {x}*100=11200`

`-> 56\text {x}=11200 \div 100`

`-> 56\text {x}=112`

`-> \text {x}=112 \div 56`

`-> \text {x}=2`

Vậy, số nguyên tử `\text {Fe}` có trong phân tử `\text {Fe}_\text {x} \text {O}_\text {y}` là `2`.

\(\text{%O}=\dfrac{16\cdot\text{y}\cdot100}{160}=30\%\)

`-> \text {y = 3 (tương tự ngtử Fe)}`

Vậy, số nguyên tử `\text {Fe}` có trong phân tử `\text {Fe}_\text {x} \text {O}_\text {y}` là `3`.

`=> \text {CTHH: Fe}_2 \text {O}_3`

Bình luận (0)
Nhật Minh
Xem chi tiết
Hoàng Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Lý Thiên Long
Xem chi tiết

Bài 1:

Quãng đường ô tô đi với vận tốc 50km/h: 50 x 2 = 100(km)

Quãng đường ô tô đi với vận tốc 60km/h: 300 - 100=200(km)

Thời gian ô tô đi quãng đường chạy vận tốc 60km/h là: 200:60= 10/3 (giờ)= 3 giờ 20 phút

Ô tô tới nơi lúc: 5 giờ + 2 giờ + 3 giờ 20 phút = 10 giờ 20 phút

Bình luận (0)
Lý Thiên Long
20 tháng 11 lúc 22:07

help mình bài 2 với 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)