Quang Nhân
6 giờ trước (10:44)

Khi lạnh đi thì trọng lượng riêng tăng lên. 

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
5 giờ trước (11:44)

Tăng lên nhé !

Bình luận (0)
Trần Nguyên Đức
50 phút trước

\(- \quad\text{Khi lạnh đi, khối lượng không đổi và thể tích giảm đi} \\ \Rightarrow \text{Trọng lượng riêng giảm đi}\)

Bình luận (0)

Bạn đó không tách được quả cầu ra khỏi vòng. Vì khi hơ nóng cả quả cầu bằng nhôm và vòng bằng sắt, sự nở ra vì nhiệt của nhôm nhiều hơn sắt.

Bình luận (0)

Không tách được quả cầu nhôm vì nhiệt nhiều hơn sắt nên khi bị hơ nóng càng bị siết chặt hơn vào trong vòng sắt.

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
18 giờ trước (22:38)

Bạn đó không tách được quả cầu ra khỏi vòng. Vì khi hơ nóng cả quả cầu bằng nhôm và vòng bằng sắt, sự nở ra vì nhiệt của nhôm nhiều hơn sắt.

Bình luận (3)
Nguyễn Ngọc Linh Đan
19 giờ trước (21:44)

Gọi điểm đặt vai là x. Hai đầu đòn gánh là A và B.

Trọng lượng của thúng hàng:

P=10m=10.10=100 (N)

Nếu cân bằng thì:

Ax.P1=Bx.P2⇒0,5.100=0,7.P2⇒P2=50/0,7≈71,428 (N)

Vậy để đòn gánh thăng bằng thì người gánh phải tác dụng vào đầu còn lại của đòn gánh một lực xấp xỉ 71,427 N

Bình luận (0)
Tiểu Long Nữ
19 giờ trước (21:21)

me ôn nè

Bình luận (0)
|KhoaVN (@--@)|
19 giờ trước (21:23)

Me

Bình luận (0)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
19 giờ trước (21:23)

còn

Bình luận (0)
Isolde Moria
23 tháng 8 2016 lúc 20:06

1.Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của 1 lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,5 lít:A.Bình 100ml có vạch chia tới 10mlB.Bình 500ml có vạch chia tới 2mlC.Bình 100ml có vạch chia tới 1mlD.Bình 500ml có vạch chia tới 5ml

2.Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây:A.V=20,2cmB.V=20,50cm3C.V=20,5cm3D.V=20cm3

3.Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:a/V1=15,4cm3                               b/V2=15,5cm3Hãy cho biết ĐCNN của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành. Biết rằng, trong phòng thí nghiệm chỉ có các bình chia độ có ĐCNN là 0,1cm3;0,2cm3;0,3cm3

a. ĐCNN của bình chia độ dùng trong bài thực hành là : 0,2cm3 hoặc 0,1cm3

b. ĐCNN của bình chia độ dùng trong bài thực hành là : 0,1cm3 hoặc 0,5cm3

4.Hãy kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. Những dụng cụ cụ đó thường được dùng ở đâu?

Các loại ca đong, chai lọ có ghi sẵn dung tích. Thường được dùng để đong xăng dầu, nước mắm, bia …

Các loại bình chia độ thường được dùng để đo thể tích chất lỏng trong các phòng thí nghiệm.

Xilanh, bơm tiêm thường dùng để đo thể tích nhỏ như thuốc tiêm…

Bình luận (1)
Lê Nguyên Hạo
23 tháng 8 2016 lúc 20:08

Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,5 lít:

A. Bình 1000ml có vạch chia đến 10ml

B. Bình 500ml có vạch chia đến 2ml

C. Bình 100ml có vạch chia đến 1ml

D. Bình 500ml có vạch chia đến 5ml

Chọn B. Bình 500ml có vạch chia tới 2ml là bình đo độ phù hợp nhất.

Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây:

A. V= 20,2cm3

B. V= 20,5cm3

C. V= 20,5cm3

D. V4 = 20cm3

Chọn C. V= 20,5cm3

 Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

a. V1= 15,4cm3    

b. V2=15,5cm3

Hãy cho biết độ chia nhỏ nhất của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành. Biết rằng trong phòng nghiệm chỉ có các bình chia độ có ĐCNN là 0,1cm3; 0,2cm3 và 0,5cm3

Giải

a. ĐCNN của bình chia độ dùng trong bài thực hành là : 0,2cm3 hoặc 0,1cm3

b. ĐCNN của bình chia độ dùng trong bài thực hành là : 0,1cm3 hoặc 0,5cm3

Hãy kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. Những dụng cụ đó thường dùng ở đâu?

 Giải

Các loại ca đong, chai lọ có ghi sẵn dung tích. Thường được dùng để đong xăng dầu, nước mắm, bia …

Các loại bình chia độ thường được dùng để đo thể tích chất lỏng trong các phòng thí nghiệm.

Xilanh, bơm tiêm thường dùng để đo thể tích nhỏ như thuốc tiêm…

 

 

Bình luận (0)
Lê khắc Tuấn Minh
23 tháng 8 2016 lúc 21:06

1.Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của 1 lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,5 lít:A.Bình 100ml có vạch chia tới 10mlB.Bình 500ml có vạch chia tới 2mlC.Bình 100ml có vạch chia tới 1mlD.Bình 500ml có vạch chia tới 5ml

2.Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây:A.V=20,2cmB.V=20,50cm3C.V=20,5cm3D.V=20cm3

3.Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:a/V1=15,4cm3                               b/V2=15,5cm3Hãy cho biết ĐCNN của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành. Biết rằng, trong phòng thí nghiệm chỉ có các bình chia độ có ĐCNN là 0,1cm3;0,2cm3;0,3cm3

a) 0,1cm3; 0,2cm3

b)  0,1cm3; 0,3cm3

 

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
23 giờ trước (17:13)

Nếu treo vật có khối lượng 0,9kg thì lò xo dãn ra là:

\(0,9\times3,5:0,5=6,3\left(cm\right)\)

Nếu treo vật có khối lượng 0,9kg thì chiều dài của lò xo là:

\(20+6,3=26,3\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

26,3 nhá

 

Bình luận (0)

Bạn dùng bình chia độ để đo nhé.

Nhỏ giọt nước vào bình (ống) chia độ, thì chiều cao của nước trong ống cho ta biết thể tích của giọt nước.

Bình luận (0)
Huỳnh Bảo Ninh
Hôm qua lúc 11:47

hahacảm ơn

 

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
Hôm qua lúc 11:49

Dùng bình chai độ nhé hihi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN