POP POP
Hôm kia lúc 20:31

1in (inch) là đơn vị đo độ dài quốc tế, nếu anh nhớ không nhầm 1inch=2,54 cm

Bình luận (0)
Sunshine
Hôm kia lúc 20:32

`1in` là `1 inch` ấy bạn. Nó là một đơn vị đo độ dài, thường là đường chéo.

Ví dụ như TV 45 inch ấy.

`1 inch = 2,43 cm`

Bình luận (0)
Trình Lê
Hôm kia lúc 20:32

Một in trong vật lý là đc gọi là một lớn đó là số là mã nha

Bình luận (0)
Vô_Gia_Cư
Hôm kia lúc 20:11

GHD là giới hạn đo 

DCNN là độ chia nhỏ nhất

Bình luận (0)
Karik-Linh
Hôm kia lúc 20:11

GHD :giới hạn đo

 

ĐCNN : độ chia nhỏ nhất

Bình luận (0)
minh
Hôm kia lúc 20:13

GHD là giới hạn đo 

DCNN là độ chia nhỏ nhất

Bình luận (0)
Kurouba Ryousuke
Hôm kia lúc 20:28

\(GHD\) là Giới Hạn Đo

\(ĐCNN\) là Độ Chia Nhỏ Nhất

sgk cũng có đó ạ=)

Bình luận (0)
Vũ Yến Nhi
Hôm kia lúc 20:29

GHD là giới hạn đo

ĐCNN là độ chia nhỏ nhất

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
25 tháng 9 lúc 23:05

vì con người thở ra co2 mà cây lại cung cấp 1 lg oxigen tương ứng nên oxigen trong kk hầu như ko thay đổi

Bình luận (0)

Đổi 30g = 0,03kg

Ta có \(P=10m=0,03.10=0,3\left(N\right)\)

Bình luận (1)

\(151-2^{91}:2^{88}+1^2\times33\)
\(=151-2^3+1\times33\)
\(=151-8+33\)
\(=176\)
mũ chứ kh phải ngũ nhse

Bình luận (0)

44 giây 88 tíc tắc

Bình luận (0)
ERROR
16 tháng 9 lúc 20:42

\(44\) \(giây\) \(88\) \(tíc\) \(tắc\)

Bình luận (0)
Văn Thịnh Phạm
17 tháng 9 lúc 14:56

44 giây 88 tíc tắc

Bình luận (0)
Đỗ Hoàng Tâm Như
7 tháng 9 lúc 16:42

a) độ cao cửa sổ trong phòng học là: mét, dm, cm

b) độ sâu của một hồ bơi là: mét

c) chu vi của quả cam: cm

d) độ dài của cuốn sách: cm, mm

e) khoảng cách giữa hà nội và huế là:  km

Bình luận (0)