PhamTThao

Câu 18: Biểu diễn lực với tỉ xích 1cm ứng với 10N

a, Lực kéo F1 tác dụng lên vật A có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 30N

b, Lực kéo F2, tác dụng lên vật B có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, độ lớn 20N

               Mn ơi giúp e vs aaaa


Các câu hỏi tương tự
Trà Phạm
Xem chi tiết
Tài Thịnh Nguyễn
Xem chi tiết
Tài Thịnh Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Con kẹt
Xem chi tiết
Trần Hạo Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bích Trâm
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Hoàng
Xem chi tiết
Việt Bách Dương
Xem chi tiết