sy pham van
Xem chi tiết

MC=MD=8/2=4cm

Bình luận (0)

MC = MD = \(\dfrac{8}{2}\) = 4 (cm)

Bình luận (0)
TimeSun
3 phút trước

Để M là trung điểm của CD thì \(MC=MD=\dfrac{CD}{2}=\dfrac{8}{2}=4cm\)
Vậy để M là trung điểm của đoạn thẳng CD thì \(MC=MD=4cm\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Anh
Xem chi tiết

`3/4` và `1/4`

ta có `3>1`

`=> 3/4>1/4`

`---`

`-3/5` và `-5/5`

ta có : `-3>-5`

`=>-3/5>-5/5`

`-----`

`12/6` và `14/3`

ta có : `14/3=(14xx2)/(3xx2)=28/6` và `12/6`

`12<28`

`=>12/6<14/3`

Bình luận (1)
Hobiee
26 phút trước

\(a,\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{1}{4}\)

\(3>1\\ \Rightarrow\dfrac{3}{4}>\dfrac{1}{4}\)

\(b,-\dfrac{3}{5}\) và \(\dfrac{-5}{5}\)

\(-3>-5\\ \Rightarrow\dfrac{-3}{5}>-\dfrac{5}{5}\)

\(c,\dfrac{12}{6}\) và \(\dfrac{14}{3}\)

\(MSC:6\\ \dfrac{14}{3}=\dfrac{14\times2}{3\times2}=\dfrac{28}{6}\)

\(\dfrac{12}{6}\) giữu nguyên 

\(28>12\\ \Rightarrow\dfrac{12}{6}< \dfrac{28}{6}\\ \Rightarrow\dfrac{12}{6}< \dfrac{14}{3}\)

Bình luận (0)
TimeSun
26 phút trước

a.\(\dfrac{3}{4}>\dfrac{1}{4}\)
b.\(-\dfrac{3}{5}>-\dfrac{5}{5}\)
c.Ta có:
\(\dfrac{14}{3}=\dfrac{14\times2}{3\times2}=\dfrac{28}{6}\)
\(\Rightarrow\dfrac{12}{6}< \dfrac{14}{3}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Anh
Xem chi tiết
Hobiee
34 phút trước

\(AB,AC,BC\)

Bình luận (0)
Team LCPT
31 phút trước

\(AC,AD,AB\)

Bình luận (1)
Trần Đức Huy
Xem chi tiết
Doraemon2611
2 giờ trước (17:40)

Vì `O` nằm giữa `M;N`

`=>OM+ON=MN`

`=>2+5=MN`

`=>MN=7(cm)`

Bình luận (0)
Akai Haruma
2 giờ trước (17:40)

Lời giải:

Từ điều kiện đề bài suy ra $O$ nằm giữa $M$ và $N$

$\Rightarrow MN=MO+NO=2+5=7$ (cm)

Bình luận (0)
9323
2 giờ trước (17:44)

Vì Ox và Oy là hai tia đối nhau, điểm O nằm giữa hai điểm M và N nên ta có:

\(OM + ON = MN\)

\(2 + 5 = MN\)

\(MN = 7 (cm)\)

Vậy độ dài đoạn thẳng MN là 7 cm.

Bình luận (0)
Lê Phương Thảo
Xem chi tiết

3/1/2=3+1/2=3,5

5+1/2=5,5

=>(3+1/2)/(5+1/2)=3,5/5,5=7/11

Bình luận (0)
he lô
Xem chi tiết
Phước Lộc
3 giờ trước (16:29)

\(\dfrac{8}{15}-x:\dfrac{3}{4}=\dfrac{11}{18}\)

\(x:\dfrac{3}{4}=\dfrac{8}{5}-\dfrac{11}{18}\)

\(x:\dfrac{3}{4}=-\dfrac{7}{90}\)

\(x=-\dfrac{7}{90}\cdot\dfrac{3}{4}\)

\(x=-\dfrac{7}{120}\)

Bình luận (2)
Hobiee
3 giờ trước (16:30)

\(\Rightarrow x:\dfrac{3}{4}=\dfrac{8}{15}-\dfrac{11}{18}\\ \Rightarrow x:\dfrac{3}{4}=-\dfrac{7}{90}\\ \Rightarrow x=-\dfrac{7}{90}\times\dfrac{3}{4}\\ \Rightarrow x=-\dfrac{7}{120}\)

Bình luận (0)
Khánh Linh
3 giờ trước (16:47)

\(\dfrac{8}{15}-x:\dfrac{3}{4}=\dfrac{11}{18}\)

\(\Rightarrow x:\dfrac{3}{4}=\dfrac{8}{15}-\dfrac{11}{18}\)

\(\Rightarrow x:\dfrac{3}{4}=\dfrac{144}{270}-\dfrac{165}{270}\)

\(\Rightarrow x:\dfrac{3}{4}=\dfrac{-7}{90}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{-7}{90}\times\dfrac{3}{4}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{-7}{120}\)

Bình luận (0)
AckJ
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Bảo Thư
7 giờ trước (13:22)

An còn số phần công việc là :

`1-(5/12 +3/8)=5/24` (phần công việc)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (13:21)

An còn lại:

1-5/12-3/8=5/8-5/12=15/24-10/24=5/24(công việc)

Bình luận (0)
9323
Xem chi tiết
AVĐ md roblox
8 giờ trước (12:02)

2

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
8 giờ trước (12:02)

5-3=2

Bình luận (0)
Lê Nguyễn Bảo Thư
8 giờ trước (12:03)

5-3 mà lớp 6 à bạn?

Bình luận (3)
Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Team LCPT
9 giờ trước (10:39)

loading...

 Hình số 2 vì nó đối xứng với ô góc trên theo đường chéo và có 3 ô tô màu theo đường xéo 

Bình luận (0)
9323
8 giờ trước (11:54)

   Hình 2 mới là đúng, vì có 1 hình không tô đậm 2 ô cạnh dấu cộng ở bên trái, phía trên, còn 1 hình không có tô đậm 3 ô như hình 2

Bình luận (0)
Pham Quoc Hung
8 giờ trước (12:16)

hình  3 vì khi ghép hai hình lại hình nào trùng sẽ bị xóa

Bình luận (0)
Thuy Tran
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 giờ trước (23:32)

=-17/15-9/17-2/3+9/17

=-17/15-10/15

=-27/15

=-9/5

Bình luận (1)
Team LCPT
14 giờ trước (5:53)

Giải:

\(\left(\dfrac{-17}{15}-\dfrac{9}{17}\right)-\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{9}{17}\right)\)

⇔ \(\dfrac{-17}{15}-\dfrac{9}{17}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{9}{17}\)

\(\dfrac{-17}{15}-\dfrac{10}{15}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{-27}{15}=\dfrac{-9}{5}\)

 

Bình luận (0)
sad boy haizzz
11 giờ trước (8:39)

=-17/15-9/17-2/3+9/17

=-17/15-10/15

=-27/15

=-9/5

Bình luận (0)