Xem chi tiết
bùi quyết tiến
19 giờ trước (11:02)

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin về các đề thi thử trên dgnl.olm.vn cho các bạn học sinh chuẩn bị thi THPTQG 2023. Đây là một nguồn tài liệu hữu ích để các bạn có thể ôn tập và đánh giá năng lực của mình trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, các bạn cần phải ôn tập đầy đủ và có phương pháp học tập hiệu quả. Chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới!

Bình luận (0)
Bảo Hânn
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
9 giờ trước (21:43)

a: Số số có 3 chữ số lập được là:

4*4*4=64 số

b: Số số có 3 chữ số khác nhau lập được là;

4*3*2=24 số

Bình luận (0)
Bảo Hânn
Xem chi tiết
Cao Mia
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
26 tháng 5 lúc 14:44

Túi thứ hai có số viên kẹo là:

              \(25+7=32\left(viên\right)\)

Túi thứ ba có số viên kẹo là:

             \(\left(32+25-3\right):2-3=24\left(viên\right)\)

                           Đáp số:\(24\) \(viên\) \(kẹo\)

Bình luận (0)
Cao Mia
26 tháng 5 lúc 14:40

24

Bình luận (0)
(0_o)
26 tháng 5 lúc 15:39

24

Bình luận (0)
NgUuyễn Gia Hân
Xem chi tiết
POP POP
25 tháng 5 lúc 15:15

Em không spam nữa nha!

Bình luận (1)
NgUuyễn Gia Hân
25 tháng 5 lúc 15:19

chán là thế

Bình luận (0)
Help
Hôm kia lúc 9:46

160

Bình luận (0)
(0_o)
Xem chi tiết

 5x+7=122

=> 5x = 122-7

=> 5x = 115

=> x = 115 : 5

=> x = 23

Vậy x = 23

Bình luận (1)
Mai Trung Hải Phong
25 tháng 5 lúc 8:29

\(5x+7=122\)

\(5x=122-7\)

\(5x=115\)

 \(x=115:5\)

 \(x=23\)

   

Bình luận (0)
Luu Ng PLinh [Raewoo]
26 tháng 5 lúc 14:29

 5x+7=122

5x = 122-7

5x = 115

x = 115 : 5

x = 23

x = 23

Bình luận (0)
bùi thị kim anh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 5 lúc 20:22

năm cuối của thế kỷ 20 là 2000

=>năm 2017 thì Đặng 17 tuổi

Bình luận (0)
POP POP
24 tháng 5 lúc 20:23

Vậy bạn Đặng sinh vào năm 1999

Đến năm 2017 bạn Đặng được:

2017 - 1999=18(tuổi)

Đáp số: 18 tuổi

Bình luận (1)
Đức Minh
24 tháng 5 lúc 20:41

Thế kỉ 20 : từ \(1901-2000\)

Vậy bạn Đặng sinh năm 2000

Đến năm 2017 bạn Đặng có số tuổi là:

\(2017-2000=17\) (tuổi)

Đ/s:17 tuổi

Bình luận (1)
Nguyễn Khánh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 5 lúc 12:17

\(\overline{abcd}\)

TH1: d=0

=>Có 4*3*2=24 cách

TH2: d<>0

=>Có 2*3*3*2=24 cách

=>Có 48 cách

Bình luận (1)
Minh Châu Trần
Xem chi tiết

Thư viện cho hs mượn số quyển sách học thêm là:

(125 - 17) :2= 54 ( quyển)

Thư viện cho hs mượn số quyển sách giáo khoa là

125 - 54=71 ( quyển)

Bình luận (0)
(0_o)
25 tháng 5 lúc 9:20

thư viện cho hs mượn số quyển sách đọc thêm là 

(125 - 17) :2= 54 (quyển)

thư viện cho hs mượn số quyển sách giáo khoa là 

125 - 54 = 71 (quyển)

Bình luận (0)
Luu Ng PLinh [Raewoo]
26 tháng 5 lúc 14:31

Thư viện cho hs mượn số quyển sách học thêm là:

(125 - 17) :2= 54 ( quyển)

Thư viện cho hs mượn số quyển sách giáo khoa là

125 - 54=71 ( quyển)

Đáp số: 71 quyển sách giáo khoa

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Chi
Xem chi tiết
Đức Kiên
23 tháng 5 lúc 13:02

Số chẵn : 120 ; 122 ; 124 ; 130 ; 132 ; 134 ; 140 ; 142 ; 102 ; 104 ; 210 ; 214 ; ......... Số chẵn là số có chữ số cuối là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 là số chẵn 

Tìm vậy rối mắt lắm 

Bình luận (1)
Nguyễn Lâm Phong
23 tháng 5 lúc 21:09

120 ; 122 ; 124 ; 130 ; 132 ; 134 ; 140 ; 142 ; 102 ; 104 ; 210 ; 214

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Minh Thu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Thu
22 tháng 5 lúc 18:39

giúp mình với ạ! Cảm ơn các bạn rất nhiều!haha

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
22 tháng 5 lúc 18:47

Chu vi hình vuông BEGF là:

\(8\times4=32\left(cm\right)\)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

\(2\times\left(15+6\right)=42\left(cm\right)\)

Chu vi hình H là:

\(32+42=74\left(cm\right)\)

Diện tích hình vuông BEGF là:

\(8\times8=64\left(cm^2\right)\)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

\(15\times6=90\left(cm^2\right)\)

Diện tích hình H là:

\(64+90=154\left(cm^2\right)\)

Đáp số: Chu vi hình H là: 74 cm

             Diện tích hình H là: 154 cm2

Bình luận (2)