Etermintrude💫
Hôm qua lúc 22:58

Bác hồ ra đi tìm đg cứu nc trong hoàn cảnh:

- Chứng kiến cảnh dân tộc bị thực dân Pháp áp bức, bóc lột nặng nề, trong lòng cay đắng, uất nhục.---> sớm có tinh thần cách mạng.
- Các dự án cách mạng đều thất bại do chưa tìm được đường cứu nước phù hợp.
- Là một thanh niên tri thức, đừng trước tình cảnh này, Bác Hồ buộc phải ra đi tìm đường cứu nước

Bình luận (0)
Etermintrude💫
Hôm qua lúc 17:55

- Thứ nhất : qui mô của cuộc chiến tranh gần như bao trùm toàn bộ các châu lục : Âu, Á, Mĩ, Phi, ... và diễn ra trên nhiều mặt trận.
- Thứ hai : bom nguyên tử - vũ khí hủy diệt hàng loạt - xuất hiện trong thế chiến ( Mĩ đã ném xuống 2 thành phố của Nhật Bản) đã gây ra những tổn thất vô cùng lớn.
- Thứ ba : ta có thể thấy rõ nhất chính là hậu quả mà Thế chiến thứ II để lại vô cùng nặng nề đối với nhân loại . Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết ,90 triệu người bị tàn phế .Nhiều thành phố ,làng mạc và hàng loạt cơ sở kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng.
=> Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.

 

 

Bình luận (2)

Nông nghiệp

+ Cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.

+ Phát canh thu tô.

- Công nghiệp

Khai thác mỏ than, kim loại, các ngành sản xuất: xi măng, điện, chế biến gỗ.

-Giao thông vận tải

Tăng cường xây dựng hệ thống đường bộ, sắt, thủy để bóc lột kinh tế, đ áp phong trào đấutranh của nhân dân

- Thương nghiệp

+ Độc chiếm thị trường.

+ Đánh thuế nặng nhất là muối, rượu , thuốc phiện.

Mục đích: khai thác thuộc địa, vơ vét sức người, sức của làm giàu tư

bản Pháp. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân  phục vụ cho

mục đích quân sự.

Bình luận (0)
Phong Thần
2 tháng 5 lúc 18:17

Bạn cần giúp gì ạ?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN