Bài học đường đời đầu tiên - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

(1) Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm.(2) Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cư­ờng tráng. (3)Đôi càng tôi mẫm bóng. (4)Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt.(5) Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ.(6) Những ngọn cỏ gãy rạp, y nh­ư có nhát dao vừa lia qua. (7) Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. (8) Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. (9) Lúc tôi đi bách bộ thì cả ngư­ời tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi g­ương đ­ược và rất ­ưa nhìn. (10) Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất b­ướng. (11) Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạm ngoạp như­ hai l­ưỡi liềm máy làm việc".

Câu 1.Viết một cụm danh từ, một cụm động từ có trong câu văn: Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ.

Câu 2. Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nghệ thuật so sánh. Chỉ rõ và nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ so sánh đó?

Câu 3. Viết một đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật Dế Mèn trong văn bản có đoạn trích trên; trong đoạn có sử dụng một từ láy và một cụm danh từ (gạch chân, chỉ rõ)

Được cập nhật 18 tháng 6 lúc 21:09 1 câu trả lời

Được kĩ đoạn văn và trl câu hỏi
"Thỉnh thoảng muốn thực sự lợi hại của những chiếc vuốt ,tôi có cẳng lên,đạo phanh phách vào các ngọn cỏ.Những ngọn cỏ gậy rạp,ý như có nhát dao vừa lia qua.Đôi cách tôi trước kia ngắn hung hoẳn ,bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi .Mỗi khi tôi vũ lên đã nghe tiếng phàng phạch giòn gã .Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn .Đầu tôi to và nổi từng tảng ,rất bướng .Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhạt ngoàm ngoặt như hai lưỡi lười may lm vc

(Sách HDH ngữ văn 6-tập 2-trang3-NXBGD)

1.Đoạn trích trên đc trích trg văn bảo nào?Ai là tác giả

2Đoạn trích trên đc kể theo ngôi thứ mấy?vì soạn em bt

3Cho bt nội dung của đoạn trích trên?

4Tìm những câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh?cho bt biện pháp tu từ so sánh ấy thuốc kiểu so sánh nào?

5Tác dụng của phép so sánh đc sử dụng trong đoạn trích trên

6Từ bài học đường đời đầu tiên của dế mèn em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 6-7câu)rút ra bài học cho bản thân .trong đó có sử dụng dấu chẩm than

(giúp mk nha)

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.