Bài học đường đời đầu tiên

Việt Quốc
Câu " cái chàng Dế Choắt người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện " sử dụng biện pháp tu từ nào? nêu tác dụng của phép tu từ đó

Biện pháp tu từ : so sánh 

"Cái chàng Dế Choắt người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện" 

=> Tác dụng : Cho thấy được dáng vẻ ốm yếu của Dế Choắt.

Bình luận (0)

Câu " cái chàng Dế Choắt người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện ":

Sử dụng biện pháp tu từ: so sánh

Tác dụng: Miêu tả dáng vẻ gầy gò, ốm yếu của Dế Choắt

Bình luận (0)
イ尺ム刀ム
28 tháng 2 lúc 10:59

Câu " " cái chàng Dế Choắt người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện "

=> Sử dụng biện pháp tu từ so sánh nêu

=> Tác dụng :

+Tăng giá trị biểu cảm

+Câu văn thêm sinh động

+Miêu tả hình dáng Dế Choắt nhằm làm rõ được dáng vẻ yếu ớt của Dế Choắt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN