Ju Jing Yi

Ju Jing Yi

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 134
  • Điểm thành tích 12GP 58SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS DL Marie Curie Hà Nội


Địa chỉ

Quận Đống Đa, Hà Nội

Liên kết