Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 759
Điểm GP 242
Điểm SP 60

Người theo dõi (24)

hoanganhcuong
Lâm Tử Băng
FunnyTV

Đang theo dõi (13)

阮氏香江
hoanganhcuong
Quang Nhưn
LingLing.Piu