Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 1028
Điểm GP 371
Điểm SP 66

Người theo dõi (41)

Đang theo dõi (9)

LingLing.Piu
阮氏香江
Kim Minji