Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 1
Điểm SP 0

Người theo dõi (8)

Chi Quỳnh
Triệu Khả Ái
Kim Phượng
Huyền Trang

Đang theo dõi (92)