Nguyễn Hoàng	Lan

x(x-1)+2021-2021x=0

Akai Haruma
6 tháng 12 2023 lúc 15:16

Lời giải:

$x(x-1)+2021-2021x=0$

$\Leftrightarrow x(x-1)-(2021x-2021)=0$

$\Leftrightarrow x(x-1)-2021(x-1)=0$

$\Leftrightarrow (x-1)(x-2021)=0$

$\Leftrightarrow x-1=0$ hoặc $x-2021=0$

$\Leftrightarrow x=1$ hoặc $x=2021$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thương ngọc
Xem chi tiết
Hoài Phương Nguyễn
Xem chi tiết
Hoang Phương Nguyên
Xem chi tiết
Cô Gái Mùa Đông
Xem chi tiết
TFBoys _ Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Trần Mỹ Chi
Xem chi tiết
Cíu iem
Xem chi tiết
Cíu iem
Xem chi tiết